Visita virtual dels espais naturals d’Algerri

Espais Naturals de Ponent ha posat a disposició de la societat la visita virtual i la informació específica sobre l’Espai Natural Serra Llarga-Secans de la Noguera al web https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/espais-naturals-de-ponent/espais/17/serra-llarga-secans-de-la-noguera

Amb aquesta acció de promoció, Algerri avança progressivament en la consolidació d’una oferta turística sensorial on el medi natural i el contacte amb els diversos elements que el conformen són el principal atractiu.

Comments are closed.

Realitzat amb WordPress. Dissenyat amb Woo Themes