Teletreballa des d’Algerri

Avui en dia s’està imposant en alguns sectors una nova forma d’organització del treball, que ofereix avantatges clars tant a les empreses que poden oferir-lo com als treballadors que s’hi volen acollir. Entre les avantatges per al treballador hi podem comptar:

  • Horari flexible
  • Autonomia en l’organització
  • Minimitza desplaçaments, temps que es pot aprofitar per a treballar i poder escurçar el temps dedicat a la feina.
  • Pots triar el lloc de residència independentment de la ubicació de l’empresa.
  • Pots dissenyar l’entorn de treball segons les teves necessitats, fins i tot adaptar-les a una possible discapacitat

Per l’empresa, els motius per oferir teletreball si pot tampoc són menyspreables:

  • Reducció de costos
  • Millor productivitat, degut a la disminució de desplaçaments
  • Poden contractar personal que no visqui a prop de l’empresa

Amb el Projecte Emprenedoria, Algerri vol apostar per aquest tipus d’organització del treball, oferint un entorn magnífic per a acollir treballadors que puguin desenvolupar les seves tasques a distància, tant oferint una borsa d’habitatges per acondicionar i poder treballar així des de casa com oferint espais de treball compartit.

Més informació a la web del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Realitzat amb WordPress. Dissenyat amb Woo Themes