La Font de Baix

La Font de Baix és un monument que, malgrat no tenir cap font documental que ens ho confirmi, creiem que té una cronologia semblant a la façana de l’església, és a dir, data aproximadament de mitjans del segle XVIII. La seva situació és dins el nucli urbà d’Algerri, concretament en la intersecció del carrer del Barranc i el carrer de la Font.

La Font de Baix 1

Rellotge Solar de la Font de Baix

Aquest monument té una especial rellevància en la història d’Algerri perquè en ell es conjuminen dos factors clau del context de la divuitena centúria: l’esplendor del poble, ja que es troba en una fase d’ampliació del nucli urbà per la bonança econòmica, entre d’altres, de la vinya; i l’important valor de l’aigua, la qual és canalitzada des del Tossal de la Font, fins arribar a la Font de Baix on brolla per ser aprofitada per abeurar els animals, per safareig o per regar els horts. La depressió que forma l’orografia on s’ubica la Font de Baix és un paratge meravellós que proporciona tranquil·litat i serenor.

Vista general de la Font de Baix

escut_font_de_baix

Realitzat amb WordPress. Dissenyat amb Woo Themes