2on Concurs de Pintura Ràpida

Dins de la 4a Fira d’Algerri se celebrarà el 2on Concurs de Pintura Ràpida. Esperem que tingui tanta participació i qualitat com l’any passat.

cartell_pint

BASES DEL 2n CONCURS DE PINTURA RÀPIDA D’ALGERRI
1. Podran participar en aquest concurs tots els/les pintors/es i artistes plàstics que desitgin prendre-hi
part.
2. El concurs tindrà lloc el diumenge 8 de maig de 2016 a Algerri (la Noguera). El certamen començarà a
les 9:00h del matí i els artistes hauran de presentar les seves obres a les 12:30h. El punt de trobada serà
la Plaça Major, davant l’Ajuntament d’Algerri. En aquest espai es segellarà la tela o paper, es lliurarà un
plànol del municipi amb informació diversa i es resoldran totes les qüestions pertinents. A les 10:00h es
tancarà la inscripció de nous pintors/es o artistes plàstics.
Només s’admetrà una obra per artista. Les obres sobre tela es lliuraran muntades amb bastidor i sense
cap mena de marc o protecció, i les obres sobre paper hauran de presentar-se sobre d’un suport lleuger,
de cartró o tàblex, però també sense cap mena de marc o altra protecció.
3. La inscripció al concurs és gratuïta. Es materialitzarà enviant un correu electrònic a fira@algerri.cat
indicant a l’assumpte Concurs de Pintura Ràpida, i en el text anotant el nom i cognoms i procedència, o el
mateix dia del concurs a l’espai Arts. Per la organització es preferible efectuar la inscripció via correu
electrònic.
3. El tema serà de lliure elecció però relacionat amb els carrers i places d’Algerri. No s’admeten
panoràmiques. En el plànol tindreu informació dels espais d’interès.
4. L’artista podrà escollir la tècnica i l’estil que consideri més adient per a la realització de la seva obra,
cenyint-se en cada cas a les mides dels quadres que assenyalen aquestes bases.
5. La mida màxima de les obres per a qualsevol tècnica serà de 60×81 cm i la mínima de 38×55 cm per a
les obres en paper la mida serà lliure.
6. A les 12:45 h, un cop acabat el concurs, es reunirà el jurat per qualificar les obres. A les 13:30 h es farà
públic el dictamen i es procedirà al lliurament dels premis. Seguidament, s’inaugurarà l’exposició de les
obres lliurades i les premiades.
7. Les obres premiades restaran com a propietat dels patrocinadors dels premis. Les altres obres, segons
voluntat de l’artista, podran ésser venudes al preu que l’autor assenyali, una vegada inaugurada
l’exposició.
8. Els organitzadors posaran el màxim d’interès en la conservació de les obres acceptades per al concurs,
però no respondran dels danys o pèrdues que es puguin produir mentre aquelles estiguin en el seu poder.
9. Les obres es podran retirar a partir de les 14 h.
10. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i d’una manera clara
que el participant renuncia a la propietat de les obres premiades.
PREMIS ABSOLUTS
Es concedirà un únic premi de 500€ si els participants no superen els 5 pintors.
Es concediran dos premis de 500€ pel primer i de 400€ pel segon si els participants no superen els 10
pintors.
Es concediran tres premis de 500€ pel primer, de 400€ pel segon i de 300€ pel tercer si els participants
superen el nombre d’11 pintors.

 

 

 

No comments yet.

Deixa un comentari

Realitzat amb WordPress. Dissenyat amb Woo Themes